Back

ⓘ अन्डरवर्ल्ड: इभोल्युसन
                                     

ⓘ अन्डरवर्ल्ड: इभोल्युसन

अन्डरवर्ल्ड: इभोल्युसन २००३ मा बनेको अन्डरवर्ल्ड को दोश्रो भाग हो, जसमा केट बेकिन्स्ले मुख्य किरदार सलिन को रूपमा रहेकि छिन्।

                                     

1. पात्र

  • सोफिया मायलिस - एरिका
  • केट बेकिंस्ले - सलिन
  • माइकल शिन - लुशियन
  • टोनी कर्रन - मार्कस कोर्विनस सेन
  • बिल नाहिय - विक्टर
  • स्कोट स्पिडमेन - माइकल कोर्विन
  • स्कोट मेकएलरोय - सोरन
  • डेरेक जेकब - अलेक्सेनडर कोर्विनस
  • शेन ब्रौली - क्रेवन