Back

ⓘ राजनीतिक अर्थशास्त्र
                                               

हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता

हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता एक बौद्धिक खेल प्रतियोगिता हो।यो सामान्य ज्ञानमा आधारित बौद्धिक ज्ञानको खेल हो।हाल नेपालका विद्यालय,कलेज,तथा स्थानीय टोलहरू यस्तो प्रकारको प्रतियोगिताको लोकप्रियता बर्दो क्रममा छ। जसले विद्यार्थीहरूको बौद्धिक क्षमता वृद्धि गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ।

राजनीतिक अर्थशास्त्र
                                     

ⓘ राजनीतिक अर्थशास्त्र

राजनीतिक अर्थशास्त्र को अर्थ के हो भने यो विषय सुरुमा राजनीति शास्त्रको एक अंगको रूपमा थियो र यसको स्वतन्त्र अस्तित्व थिएन । उन्नाइसौँ शताब्दीमा विचारकहरूले के अनुभव गर्न थाले भने राजनीतिक अर्थशास्त्रले यस शास्त्रको सम्पूर्ण विषय वस्तु समेट्न सक्दैन । यस शास्त्रमा सामाजिक मानिसहरूका आर्थिक सम्बन्ध र त्यसमा भइरहने परिवर्तनहरूको अध्ययन गरिन्छ जबकि यस्ता कुराहरूको राजनीतिसंग कुनै सम्बन्ध हु" दैन । त्यसैले जर्मन अर्थशास्त्रीहरूले यस विषयलाई सामाजिक अर्थशास्त्र भन्नु उचित ठाने । यसरी विभिन्न नामले सम्बोधित गरिएको यस विषयलाई उन्नाइसौ" शताब्दीमा अर्थशास्त्र वा इकोनोमिक्स भन्ने प्रचलन भयो । कौटिलीय अर्थशास्त्रको कृतिलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रको प्राचीनतम पुस्तक मान्न सकिन्छ । अर्थशास्त्र शब्दको अङ्ग्रेजी समानान्तर इकोनोमिक्स हो जुन ग्रीक ओइकोनोमियाबाट बनेको छ । यसको अर्थ घरेलु प्रबन्ध र व्यवस्थापन गर्नु हो तर वि.सं १८३३ मा यूरोपमा जब यस विषयको जन्म भएको थियो, यस विषयको स्वतन्त्र अस्तित्व र नामकरण समेत भएको थिएन । विलियम स्टेनली जेभन्सका विचारमा अर्थशास्त्रको जन्मदाता एडम स्मिथ नभएर रिचार्ड क्यान्टिलियन पछि विद्वान्हरूले यस विषयलाई वेल्थ, प्लुटोलोजी, क्रेमाटिस्टिक्स, क्याटेलेक्टिक्स, पोलिटिकल इकोनोमी आदि नामकरण गर्ने प्रयास गरे । अठारौ" शताब्दीभर यस विषयको नाम पोलिटिकल इकोनोमी वा राजनीतिक अर्थशास्त्र नै रह्यो ।

                                     
  • शत ब द भर यस व षयक न म र जन त क अर थश स त र न रह य उन न इस शत ब द म व च रकहर ल क अन भव गर न थ ल भन र जन त क अर थश स त र न मल यस व षयक सम प र ण
  • क ल स कल अर थश स त र अर थश स त र र र जन त क अर थश स त रक म श रण न ह यस सम प रद यक प रम ख अर थश सत र हर एडम स म थ ड भ ड र क र ड
  • अर थश स त र भन न छ यसल इ पछ म य क र अर थश स त र समष ट अर थश स त र व व हद अर थश स त र भन न छ क न स यन अर थश स त रल ई म य क र अर थश स त र
  • व च रक इत ह सम अर थश स त र व षयक उद गम स र त द इवट म न न छन एउट ल ई प श च त त य अर थश स त र भन न छ भन अर क ल ई प र व य अर थश स त र भन न छ प श च त त यक
  • द ष ट ल वर तम न समयक अर थश स त र Economicsक व षय वस त व र त श स त रस ग म ल छ म र शलक अन स र र जन त क अर थव यवस थ व अर थश स त र स म न य ज वनक व य वस य क
  • क नभन व श वम सबभन द बढ प रक शन ह न द स र व षय अर थश स त र ह ह नत, क ट ल यक अर थश स त र सबभन द प र न अर थश स त रक प स तक ह तर यसक उद ध र
  • य व वरण अर थश स त र ग रन थक ब र म छ अर थश स त र इक न म क स क ब र म ज न न अर क व वरण अर थश स त रम ह र न ह स अर थश स त र ग रन थ क रचय त ल ई
  • जनसङ ख य अर थश स त र Population Economics क ब र म ज न न त यसक व क स क रम सहय ग ह न छ व श वक प र च नतम सभ यत हर ह न द र मन, र च न य सभ यत हर म
  • न शन स भन क ह न पछ व द व न हर ल यस व षयल ई प ल ट कल इक न म र जन त क अर थश स त र न मकरण गर न प रय स गर उन न इस शत ब द म जर मनम स स थ न क
  • क टन त क ज ञ त थ ए उनल अर थश स त र र जन त अर थन त क ष सम जन त आद क मह न ग रन थहर रचन गर क थ ए अर थश स त र म र यक ल न सम जक दर पण म न न छ