Back

ⓘ एल साल्भादोरका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची
                                     

ⓘ एल साल्भादोरका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा एल साल्भादोरका १ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                     

1. विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषित गरिएको एल साल्भादोरका सांस्‍कृतिक र प्राकृतिक स्थलहरूको सूची:

नाम: विश्व सम्पदा समितिद्वारा दिइएको नाम क्षेत्र: राष्ट्रको इलाका तथा क्षेत्र समय: स्थापना भएको वर्ष युनेस्को डेटा: विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सामेल गरिएको वर्ष तथा मापदण्ड विवरण: सम्पदा क्षेत्रको बारेमा संक्षिप्त विवरण
                                     
  • क न द र य अम र क क व श व सम पद क ष त रहर क स च न म न रह क छन :
  • क ष त रहर क स च एल स ल भ द रक व श व सम पद क ष त रहर क स च ग व ट म ल क व श व सम पद क ष त रहर क स च ह न ड रसक व श व सम पद क ष त रहर क स च न क र ग व क