Back

ⓘ इक्वेडरका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची
                                     

ⓘ इक्वेडरका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा इक्वेडरका ५ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                     

1. विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषित गरिएको इक्वेडरका सांस्‍कृतिक र प्राकृतिक स्थलहरूको सूची:

नाम: विश्व सम्पदा समितिद्वारा दिइएको नाम क्षेत्र: राष्ट्रको इलाका तथा क्षेत्र समय: स्थापना भएको वर्ष युनेस्को डेटा: विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सामेल गरिएको वर्ष तथा मापदण्ड विवरण: सम्पदा क्षेत्रको बारेमा संक्षिप्त विवरण
                                     
  • दक ष ण अम र क क व श व सम पद क ष त रहर क स च न म न रह क छन :
  • व श व सम पद क ष त रहर क स च क लम ब य क व श व सम पद क ष त रहर क स च इक व डरक व श व सम पद क ष त रहर क स च प र ग व क व श व सम पद क ष त रहर क स च