Back

ⓘ ओमानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची
                                     

ⓘ ओमानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा ओमानका ४ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                     

1. विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषित गरिएको जोर्डनका सांस्‍कृतिक र प्राकृतिक स्थलहरूको सूची:

नाम: विश्व सम्पदा समितिद्वारा दिइएको नाम क्षेत्र: राष्ट्रको इलाका तथा क्षेत्र समय: स्थापना भएको वर्ष युनेस्को डेटा: विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सामेल गरिएको वर्ष तथा मापदण्ड विवरण: सम्पदा क्षेत्रको बारेमा संक्षिप्त विवरण
                                     
  • सम पद क ष त रहर क स च ओम नक व श व सम पद क ष त रहर क स च प य ल स ट इनक व श व सम पद क ष त रहर क स च स उद अरबक व श व सम पद क ष त रहर क स च स र य क
  • अरब र ज यहर क व श व सम पद क ष त रहर क स च न म न रह क छन :
  • स य क त र ष ट र श क ष क, व ज ञ न क एव स स क त क सङ गठन य न स क द व र व श व सम पद क ष त रम म न यत प रद न गर एक छ जसम अर म न य अजरब ज न, बहर इन