Back

ⓘ श्रेणी:विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची
                                               

अजरबैजानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा अजरबैजानका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

अफगानिस्तानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा अफगानिस्तानका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

अर्जेन्टिनाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

अर्जेन्टिनाले युनेस्को विश्व सम्पदा सन्धि अगस्त २३ १९७८ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । २०१४ सम्ममा ९ क्षेत्रहरू विश्वसम्पदा क्षेत्रको सुचीमा समावेश गरिएको छ, जसमा पाँच सांस्कृतिक क्षेत्रहरू र चार प्राकृतिक क्षेत्र छन् । थप ६ क्षेत्रहरू विश्वसम्पदा सुचीमा समावेश गर्न प्रस्तावित गरिएका छन् ।

                                               

अल्जेरियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा अल्जेरियाका ७ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

आइभोरी कोस्टका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा आइभोरी कोस्टका ४ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

आर्मेनियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा अर्मेनियाका ३ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                     

ⓘ विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

 • व श व सम पद क ष त रहर क स च ल ब य क व श व सम पद क ष त रहर क स च म ल क व श व सम पद क ष त रहर क स च म रक क क व श व सम पद क ष त रहर क स च
 • व श व सम पद क ष त रहर क स च न म न रह क छन - दक ष ण अम र क क व श व सम पद क ष त रहर क स च क न द र य अम र क क व श व सम पद क ष त रहर क स च क य र ब यनक
 • एस य क व श व सम पद क ष त रहर क स च न म नल ख त रह क छ उत तर तथ क न द र य एस य क व श व सम पद क ष त रहर क स च पश च म एस य क व श व सम पद क ष त रहर क
 • क य र ब यनक व श व सम पद क ष त रहर क स च न म न रह क छन :
 • अरब र ज यहर क व श व सम पद क ष त रहर क स च न म न रह क छन :
 • पश च म अफ र क क व श व सम पद क ष त रहर क स च न म न रह क छन :
 • प र व अफ र क क व श व सम पद क ष त रहर क स च न म न रह क छन :
 • उत तर अफ र क क व श व सम पद क ष त रहर क स च न म न रह क छन :
 • दक ष ण अम र क क व श व सम पद क ष त रहर क स च न म न रह क छन :
 • क न द र य अम र क क व श व सम पद क ष त रहर क स च न म न रह क छन :
 • स थलहर क स च न म: व श व सम पद सम त द व र द इएक न म क ष त र: र ष ट रक इल क तथ क ष त र समय: स थ पन भएक वर ष य न स क ड ट व श व सम पद क ष त रम
ओसिनियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची
                                               

ओसिनियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा ओशिनियाका ११ वटा देशहरूको ३२ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । यस क्षेत्रमा रहेको अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा बढी सम्पदा सूचीकृत गरिएको छ । यस क्षेत्रबाट सबैभन्दा पहिले ग्रेट ब्यारियर रिफ, काकाडु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विलान्ड्रा ताल क्षेत्रलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा समावेस गरेको थियो ।

                                               

कतारका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा कतारका १ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

कम्बोडियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची
                                               

कम्बोडियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा कम्बोडियाका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

टर्कीका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची
                                               

टर्कीका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा टर्कीका १३ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बहराइनका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा बहराइनका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

मङ्गोलियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची
                                               

मङ्गोलियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषित गरिएको मङ्गोलियाका सांस्‍कृतिक र प्राकृतिक स्थलहरूको सूची:- नाम: विश्व सम्पदा समितिद्वारा दिइएको नाम समय: स्थापना भएको वर्ष युनेस्को डेटा: विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सामेल गरिएको वर्ष तथा मापदण्ड

मलेसियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची
                                               

मलेसियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा मलेसियाका ४ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

म्यानमारका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा म्यानमारका १ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

यमनका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची
                                               

यमनका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा यमनका ४ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

संयुक्त अरब इमिरेट्सका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा संयुक्त अरब इमिरेट्सका १ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।