Back

ⓘ वायु पुराण
                                               

राजगीर

राजगीर, भारतको बिहार प्रांतमा नालंदा जिल्लामा स्थित एउटा सहर र अधिसूचीत क्षेत्र हो। यो कुनै बेला मगध साम्राज्यको राजधानी हुने गर्थ्यो, जहाँबाट पछि मौर्य साम्राज्यको उदय भयो। राजगृहको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व छ. वसुमतिपुर, वृहद्रथपुर, गिरिब्रज र कुशग्रपुरको नामबाट पनि प्रसिद्ध रहेको राजगृहलाई अचेल राजगीरको नामबाट जानिन्छ. पौराणिक साहित्य अनुसार राजगीर बह्माको पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति र वैभवको केन्द्र तथा जैन तीर्थालु महावीर भगवान बुद्धको साधनाभूमि रहेको छ। यसको बारेमा ऋगवेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय पुराण, वायु पुराण, महाभारत, बाल्मीकि रामायण आदिमा छ। जैनग्रन्थ विविध तीर्थकल्प अनुसार राजगीर ...

                                               

शुकदेव

शुक देव महाभारत कालका मुनि थिए, उनी वेद व्यासका पुत्र थिए। उनी बाल्य अवस्थामा नै ज्ञान प्राप्तिको निम्ति वनमा गएका थिए। उनले नै परीक्षितलाई श्रीमद्भागवत पुराण सुनाएका थिए। शुक देवजीले व्याससित महाभारत पनि पढेका थिए र जो पछि गएर देवताहरूलाई सुनाएका थिए। यिनले सानो उमेरमा नै स्वर्गारोहण गरे।

                                     

ⓘ वायु पुराण

यस पुराणमा शिव उपासना चर्चा धेरै भएका कारण यसलाई शिवपुराणको दोस्रो अङ्ग मानिन्छ, फेरि पनि यसमा वैष्णव मतमा विस्तृत प्रतिपादन मिल्दछ। यसमा खगोल, भूगोल, सृष्टिक्रम, युग, तीर्थ, पितर, श्राद्ध, राजवंश, ऋषिवंश, वेद शाखाहरू, संगीत शास्त्र, शिवभक्ति, आदिको सविस्तार निरूपण छ।

                                     

1. विस्तार

यस पुराणमा यसमा ११२ अध्याय एवं ११,००० श्लोक छन्। विद्वानहरू वायु पुराणलाई स्वतन्त्र पुराण न मानेर शिव पुराण र ब्रह्माण्ड पुराणको नैं अङ्ग मान्दछन्। तर नारद पुराणमा जुन अठार पुराणहरूको सूची दिइएका छन्, तिनमा वायु पुराणलाई स्वतन्त्र पुराण मानिएको छ।

                                     

2. वायु पुराणको संक्षिप्त जानकारी

यस पुराणमा वायुदेवले श्वेतकल्पका प्रसंगहरूमा धर्महरूका उपदेश गरिएको छ। यस कारण इबाट वायु पुरण भन्छन्। यो पूर्व र उत्तर दुइ भागहरूबाट युक्त छ। जसमा सर्ग आदिको लक्षण विस्तारपूर्वक बतलाईएको छ,जहाँ भिन्न भिन्न मन्वन्तरहरूमा राजाहरूका वंशको वर्णन छ र जहाँ गयासुरका वधको कथा विस्तार सहित भनिएको छ,जसमा सबै मासहरूका माहात्मय बताएर माघ मासको अधिक फल भनिएको छ जहाँ दान दर्म तथा राजधर्म अधिक विस्तारबाट भनिएका छ,जसमा पृथ्वी पाताल दिशा र आकाशमा विचरले वाला जीवहरूका र व्रत आदिका सम्बन्धमा निर्णय गरिएको छ,त्यो वायुपुराणको पूर्वभाग भनिएको छ। मुनीश्वर! उनको उत्तरभागमा नर्मदाका तीर्थहरूका वर्णन छ, र विस्तार सहित शिवसंहिता भनिएको छ जुन भगवान सम्पूर्ण देवताहरूको लागि दुर्जेय र सनातन छ,वे जसका तटपर सदा सर्वतोभावेन निवास गर्छन्,वही यो नर्मदाको जल ब्रह्मा छ,यही विष्णु छ, र यही सर्वोत्कृष्ट साक्षात शिव छ। यो नर्मदा जल नैं निराकार ब्रह्म तथा कैवल्य मोक्ष छ,निश्चय नैं भगवान शिवले समस्त लोकहरू केही त गर्लेको लागि आफ्ना शरीरबाट यस नर्मदा नदीका रूपमा कुनै दिव्य शक्तिलाई नैं धरती प्रर उतारिएको छ। जुन नर्मदाका उत्तर तटमा निवास गर्छन्,वे भगवान रुद्रका अनुचर हुन्छन्, र जसको दक्षिण तटमा निवास छ,वे भगवान विष्णुका लोकहरूमा जान्छन्,ऊँकारेश्वरबाट लिएर पश्चिम समुद्र तटसम्म नर्मदा नदीमा दोस्रो नदीहरूका पैतीस पापनाशक संगम छ,तिनमाबाट ग्यारह त उत्तर तटपर छ, र तेईस दक्षिण तटमा। पैंतीसौं त स्वयं नर्मदा र समुद्रको संगम भनिएको छ,नर्मदाका दोनहरूकिनारहरूमा यी संगमहरूसहित चार सय प्रसिद्ध तीर्थ छ। मुनीश्वर! यिनको सिवाय अन्य साधारण तीर्थ त नर्मदाका पग पगमा विद्यमान छ,जसको संख्या साठ करोड साठ हजार छ। यो परमात्मा शिवको संहिता परम पुण्यमयी छ,जसमा वायुदेवताले नर्मदाका चरित्रको वर्णन गरिएको छ,जो यस पुराणलाई सुन्दछ वा पढ्दछ,त्यो शिवलोकको भागी हुँदछ।

                                     

3. बाहिरी कडिहरू

 • वेद-पुराण - यहाँ चारहरूवेद एवं दसबाट अधिक पुराण हिन्दी अर्थ सहित उपलब्ध छन्। पुराणहरूको यहाँ सुना पनि जानसक्दछ।
 • वेद-विद्या डट कम
 • जसको उदेश्य छ - वेद प्रचार
 • महर्षि प्रबंधन विश्वविद्यालय-यहाँ सम्पूर्ण वैदिक साहित्य संस्कृतमा उपलब्ध छ।
 • ज्ञानामृतम् - वेद, अरण्यक, उपनिषद् आदिमा सम्यक जानकारी
 • वेद एवं वेदांग - आर्य समाज, जामनगरका जालघरमा सबै वेद एवं तीका भाष्य दिये भएका छन्।
                                     
 • ब रह म प र ण ब रह म ण ड प र ण ब रह मव वर त प र ण म र कण ड य प र ण भव ष य प र ण व ष ण प र ण श र मद भ गवत प र ण न रद य प र ण गर ड प र ण पद म प र ण अग न
 • प र ण व ष ण प र ण मत स य प र ण भ गवत प र ण गर ड प र ण क र म प र ण व र ह प र ण श व प र ण स कन द प र ण व य प र ण अग न प र ण ल ङ ग प र ण न रद प र ण पद म
 • अट ठ रह प र णहर म भगव न मह श वरक मह न मह म क बख न गर नव ल ल ग प र ण व श ष ट प र ण भन एक छ भगव न श वक ज य र त ल गहर क कथ ईश न कल पक व त त न त
 • श र पर शर ऋष द व र प रण त य प र ण अत यन त महत त वप र ण तथ प र च न ह यसक प रत प द य भगव न व ष ण ह न ज स ष ट क आद क रण, न त य, अक षय, अव यय तथ
 • ब रह मव वर त प र ण व दम र गक दश प र ण ह यसम भगव न श र क ष णक ल ल हर क व स त त वर णन, श र र ध क ग ल क - ल ल तथ अवत र - ल ल क स न दर व व चन, व भ न न
 • क र मप र णक व श ष महत त व छ सर वप रथम भगव न व ष ण ल क र म अवत र ध रण गर र य प र ण र ज इन द रद य म नल ई स न एक थ ए, प न भग वन क र मल त यह कथ नक सम द र - मन थनक
 • उत पत त र म ह त म य एव त र द वहर क मह म आद म व श ष प रक श प र एक छ यह प र ण द इ भ गहर ल य क त छ र सन तन भगव न व ष ण क म ह त मयक स चक ह वर ह प र णक
 • गर ड प र ण व ष णव सम प रद यस त सम बन ध त छ र सन तन धर मम म त य पछ सद गत प रद न गर न म न न छ यसक रण सन तन ह न द धर मम म त य पछ गर ड प र ण श रवणक
 • न रद प र ण स वय महर ष न रदक म खल भन एक एक व ष णव प र ण ह महर ष व य स द व र ल प बद धगर एक प र णहर मध य क एक ह प र र भम य श ल कहर क