Back

ⓘ हुड्को
हुड्को
                                     

ⓘ हुड्को

हुड्को नेपाली लोकबाजा हो । हुड्को देख्नासाथ डमरुको याद आउँछ, तर यो डमरुभन्दा लामो हुन्छ । यो बाजा नेपालको मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पहाड र केही तराईमा देखिन्छ । यो गीत गाउँदा बजाइने तालबाजा हो । यही हुड्को ठटाउँदै वीर पुर्खाका गाथा सुनाउँदै नृत्य गर्ने परम्परा सुदूरपश्चिमको विशेष संस्कृति हो । न्वारन, व्रतबन्ध, विवाहजस्ता उत्सवको खुसियालीमा मात्र नभई अन्त्येष्टिमा समेत यो बजाएर हुड्के नाच नाचिन्छ ।

बायाँ हातमा च्यापी दाहिने हातका औंलाले बजाइन्छ । यो भारतमा पनि प्रयोग भएको पाइन्छ । हुड्को कर्खा गाउँदा बजाइन्छ । भारतको उत्तराखंडमा हुड्को देवताहरूको जागरमा पनि प्रयोग गरिन्छ । अन्य स्थलमा दुसाद तथा डुमहरूले पनि प्रयोग गर्छन् ।

                                     
  • म र च ङग स ल म ब स र म रल प प र म एकत र कर न ल ख जर झ य म ट झ य ल ट य म क ट ङ न ढ य ङ ग र तबल नरस ग भ भ ज ल स त र ह र म न यम ह ड क
  • ज गरम जगर य जग उन म न छ ल म ख य भ म क न भ एक ह न छ, जगर य ल ह ड क ढ ल तथ दम उ बज एर द व द वत क आवह नक ल ग र म यण, मह भ रत आद ध र म क
  • ग तम उन र ग उन परम पर छ यस त चलन ग र म ण सम जम ज उ द भ ट उन सक न छ ह ड क बज एर ग इन ग थ भएक ल यसल ई कत ह ड क ल र कत भ रत पन भन न गर न छ
  • ब ब ह ब रतबन ध प स न तथ अन य स भ क र यहर म य न च न च न गर न छ ह ड क डमर जस त एक ह तल सम त र बज उन म ल न ब ज ह य न च न च न ल ट उक म
  • अछ म, ड ट र मह न द रनगरक ह ड क ह ड क ब ज बज उन हर स ग भ ट गर ह ड क सम त थर क ब ज हर सङ कलन गर क थ ए न प ल स स क त म उब ज क च र सयभन द